top of page

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp hastanelerde uygulanan standart testlere ilave olarak daha ileri biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik testleri kullanarak bireyin ailesel veya çevresel yatkınlıklarını, hücresel düzeyde vitamin, mineral, omega-3 düzeylerini  ve sosyal/psikolojik yaşam anlayışını göz önünde bulundurarak kişiye özel tedavi yaklaşımını sunan ileri bir tıp uygulamasıdır. Alternatif tıp değildir. Bilime ve kanıta dayanır.

Fonksiyonel tıpta hekim/uygulayıcı hastalıkların adından daha çok kök sebeplerin tespit edilmesi ve kişinin optimal iyilik seviyesine ulaştırılması ile ilgilenir. Hastanın muayenesine uzun bir zaman ayrılır. Bu zamanda hastanın doğumdan ve hatta anne karnından itibaren yaşadıkları, beslenmesi,, sosyal ve ailesel ilişkileri de dikkate alınarak kök sebepler araştırılır. Belirlenen kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri ile yaşam değişikliği sağlanarak tedavi etme yolu izlenir. İyileşme yolunda hastanın tam katkısı çok önemlidir. Çünkü danışanın optimal iyilik haline ulaşması için beslenme ve yaşam şekli değişikliği yapması ve bu yeni yaşamı sürdürmek için alışkanlıkları değiştirmesi gereklidir.

Amerika'da 1991 yılında kurulan (The Instuti For Functional Medicine) Fonksiyonel Tıp Enstitüsü ekolünde uygulanan 5 R yaklaşımı;

  1. Remove

  2. Replace

  3. Reinoculate

  4. Repair

  5. Re-balance

 

Prof.Dr. Mehmet Mahir Atasoy Türkçe'de 5 R yaklaşımının daha iyi akılda kalması için 3 Y olarak çevirmiştir. 

YOK ET! İyi gelmediği tespit edilen antijenik ve alerjen gıdaları, toksin maruziyetine sebep olan besin kaynaklarını beslenme planından çıkarmak 

YERİNE KOY!  Eksikliği görülebilecek hidrokloridi, safra ve sindirim enzimlerini, omega-3, probiyotik, antioksidan, bitkisel  desteklerini, eksik vitamin ve minerallerini sağlamak, bağırsak onarımını sağlamak, kolajen, ilikli kemik suyu, sağlıklı yağları dengeli kullanılması gibi tamir mekanizmalarını devreye sokmak

YENİDEN DENGELE!  Uyku kalitesinin arttırılması, psikolojik destek, meditasyon, nefes çalışmalarının yanında yeterli egzersize zaman ayırarak otonom sistemin ve hormon dengesinin yeniden kurulması

*https://dratasoy.com/fonksiyonel-tibbin-3-y-si-nedir

 

Çift Pişirme
Yarı Avokado
bottom of page